Podejście do szkoleń

Przygotowując i prowadząc szkolenia trzymamy się kilku podstawowych zasad. Sprawiają one, że nasze zajęcia są wyjątkowe, a ich uczestnicy angażują się w ich przebieg i są z nich zadowoleni.

Nasz konsultant prowadzący szkolenie jest jednocześnie jego autorem. Sam decyduje o jego kształcie i zawartości merytorycznej. Dzięki temu autentycznie angażuje się w przebieg zajęć, "daje z siebie wszystko", jest w stanie przekazać uczestnikom swoje doświadczenie, sprowokować ich do dyskusji i zarazić swoją pasją.

W pracy analityka i projektanta liczy się przede wszystkim praktyka i doświadczenie. Dlatego większość czasu szkoleniowego przeznaczamy na ćwiczenia. Na kursach podstawowych wykłady zajmują około 30% czasu, a na kursach dla zaawansowanych - zaledwie ok. 15% czasu.

Staramy się, aby pojedyncze szkolenie w naszej ofercie nie trwało dłużej niż 3 dni. Zamiast oferować szkolenia trwające tygodniami, proponujemy ścieżki szkoleniowe złożone z szeregu krótkich kursów tematycznych.

Aby efektywnie prowadzić analizę, trzeba znać odpowiednie techniki i notacje analityczne (UML, BPMN, XML Schema i inne).

Trudno sobie wyobrazić pracę analityka czy projektanta bez użycia specjalizowanego oprogramowania do modelowania czy implementacji.

Analiza, projektowanie i programowanie maj± w sobie coś z rzemiosła i ze sztuki. Tak samo jak nie ma jednego leku na wszystkie choroby, tu rzadko można jednoznacznie powiedzieć: ten model jest najlepszy.