XML i technologie pokrewne

Proponowana ścieżka szkoleniowa

XML (Extensible Markup Language) jest uznanym standardem zapisu dokumentów strukturalnych. U żywa się go m. in. w zastosowaniach związanych z zarządzaniem treścią i jej publikowaniem oraz w elektronicznej wymianie danych. Zdobył także uznanie projektantów i programistów. Uczestnicy naszych kursów poznają XML i związane z nim technologie oraz ich zastosowania biznesowe. 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z popularnym w zastosowaniach informatycznych językiem XML, standardami pokrewnymi oraz zastosowaniami biznesowymi tej technologii. Kurs ma charakter przeglądu standardów, zastosowań i narzędzi.

XML Schema jest przemysłowym standardem pozwalającym na precyzyjne definiowanie struktury dokumentów XML. Uczestnicy kursu poznają możliwości standardu XML Schema i sposoby posługiwania się schematami oraz uczą się tworzyć własne schematy.

XSL (Extensible Stylesheet Language) to język, w którym definiuje się przekształcenia dokumentów XML. Uczestnicy kursu poznają zasady działania przekształceń XSL i tworzą własne transformacje i wizualizacje dokumentów.

Dokumenty XML mozna wykorzystywać i przetwarzać w programach napisanych praktycznie w dowolnym języku programowania. Najczęściej jednak robi się to w Javie. Celem kursu jest praktyczne poznanie technik przetwarzania dokumentów XML w programach w języku Java oraz korzyści jakie te techniki dają.