ePUAP

ścieżka szkoleniowa

Proponowana ścieżka szkoleniowa

ePUAP to system który - czy nam się to podoba czy nie - zmienił krajobraz polskiej administracji państwowej i wprowadził określone standardy komunikacji z instytucjami publicznymi. Wszystkie instytucje publiczne w Polsce mają obowiązek przyjmowania korespondencji w formie elektronicznej za pośrednictwem tzw. elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), a większość z nich - nie chcąc wprowadzać własnych kosztownych rozwiązań - decyduje się na udostępnianie swoich usług właśnie na platformie ePUAP.

W ramach naszego cyklu szkoleń pokazujemy, jak tworzyć, konfigurować i utrzymywać profesjonalne usługi na platformie ePUAP.

Uczestnicy szkolenia poznają zasady korzystania z platformy ePUAP przede wszystkim z punktu widzenia instytucji publicznej oraz uczą się sprawnie korzystać z funkcjonalności ePUAP.

Platforma ePUAP udostępnia instytucjom publicznym Środowisko Budowy Aplikacji (ŚBA), przy pomocy którego można budować proste usługi. Głównym składnikiem ŚBA jest wizualny edytor formularzy. Uczestnicy szkolenia uczą sie efektywnie korzystać z ŚBA oraz budować przy jego pomocy proste usługi.

Uczestnicy szkolenia poznają technologie, w oparciu o które buduje się usługi ePUAP (XML Schema, XForms, XSL) i uczą się tworzyć zaawansowane, profesjonalne usługi bez wykorzystania Środowiska Budowy Aplikacji.