Nowości

Archiwum Dokumentów ElektronicznychFirma RedPill opracowała na rzecz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych materiały szkoleniowe dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych, obsługującego przekazywanie do archiwów państwowych materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej. Uzupełnieniem do ćwiczeń były filmy instruktażowe, opublikowane na specjalnie w tym celu utworzonym kanale YouTube.

Kanał YouTube ADE - system testowy Informacje o projekcie


Altova Training Partner