"Projektowanie oprogramowania ma w sobie coś z inzynierii, coś ze zgadywania, coś ze sztuki i coś z eksperymentu" (Rebecca J. Wirfs-Brock). Tak samo jak nie ma jednego leku na wszystkie choroby, tu rzadko można jednoznacznie powiedzieć: ten model jest najlepszy. Rozwiązanie, które ma sens przy pewnych założeniach, w odrobinę innej sytuacji okazuje się zmorą. Na naszych szkoleniach uczymy jak dobrać lek do choroby. Pokazujemy, że w pracy analityka i projektanta poza wiedzą liczą się wyobraźnia i intuicja.

Typowa sesja ćwiczeniowa na naszych kursach ma następuj±cy przebieg:

  • uczestnicy przez kilkanaście minut samodzielnie rozwiązują zadanie,
  • kilku uczestników prezentuje swoje rozwi±zania,
  • uczestnicy wspólnie z prowadz±cym analizuj± poszczególne rozwi±zania, zastanawiaj±c się, które z nich jest dobre w danej sytuacji i jakie będ± konsenwencje zastosowania danej techniki.