Modelowanie procesów

Modelowanie procesów (Business Process Modeling) ma na celu odwzorowanie na pomocą przyjętych symboli procesów zachodzących w organizacji. Model procesów pozwala odpowiedzieć na wiele pytań, które są kluczowe dla działań związanych z wdrażaniem rozwiązań informatycznych, czy usprawnianiem sposobu funkcjonowania organizacji (Business Process Reengineering). Na naszych kursach pokazujemy jak ważne jest rozumienie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Prezentujemy sposoby, dzięki którym możliwe jest zbudowanie własnego modelu procesów.

Uczestnicy szkolenia poznają rodzaje diagramów BPMN oraz zasady ich tworzenia. Podczas praktycznych ćwiczeń uczestnicy tworzą diagramy BPMN oraz uczą się stosować sprawdzone wzorce i dobre praktyki w celu poprawnego odzwierciedlania na diagramach rzeczywistości biznesowej.