Staramy się, aby pojedyncze szkolenie w naszej ofercie nie trwało dłużej niż 3 dni. Jesteśmy przekonani, że kursy trwające dłużej są nieefektywne - przyswojenie sobie jednorazowo tak dużej dawki wiedzy jest niezwykle trudne. Wiemy, że oderwanie się od codziennych zajęć na tydzień lub dłużej może być trudne i bolesne. Dlatego zamiast oferować szkolenia trwające tygodniami, proponujemy ścieżki szkoleniowe złożone z szeregu krótkich kursów tematycznych.

Zalecamy zachowanie kilkutygodniowej przerwy pomiędzy kolejnymi kursami w ramach ścieżki szkoleniowej. Pozwoli ona "przetrawić" wiedzę z jednego szkolenia i wykorzystać ją w praktyce przed rozpoczęciem kolejnego kursu.