Zarządzanie projektami

Jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzeń w realizacji projektów są błędy w ich zarządzaniu. Nawet najlepszy zespół ma duże problemy z wykonaniem powierzonych zadań, jeśli jest źle zarządzany. Firmy działające w obecnych warunkach rynkowych są zmuszone do ciągłego zwiększania skuteczności uruchamianych projektów. Dlatego też stale wzrasta zapotrzebowanie na profesjonalnych i skutecznych kierowników projektów. Na naszych kursach uczymy praktycznego podejścia do zarządzania projektami w oparciu o sprawdzone techniki i narzędzia z tej dziedziny. Nie ograniczamy się do omówienia formalnych metodyk zarządzania projektami i dokumentów w nich wymaganych. Techniki warsztatowe stosowane podczas naszego szkolenia aktywnie angażują uczestników, co skutkuje umiejętnością praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak przeprowadzić instytucję przez wdrożenie systemu IT oraz jak radzić sobie z problemami pojawiającymi się w czasie trwania projektów informatycznych.

Najpopularniejszą metodyką zarządzania projektami jest PRINCE2. Jednak często projekty formalnie prowadzone wg metodyki PRINCE2, faktycznie są kierowane bardzo chaotycznie, metodą „gaszenia pożarów”, a dokumentację PRINCE2 tworzy się w nich jedynie aby zadośćuczynić formalnym procedurom. Uczestnicy szkolenia poznają podstawy metodyki PRINCE2 i nauczą się, jak w praktyce efektywnie korzystać z niej, uwzględniając specyfikę projektów informatycznych i unikając zbędnej biurokracji.