Zarządzanie projektami jest uporządkowanym podejściem do planowania i realizacji projektu od jego inicjacji do zakończenia. Nie ma magicznej formuły zapewniającej zakończenie każdego projektu z sukcesem, ale istnieją wypróbowane, skuteczne techniki zwiększające szanse takiego przedsięwzięcia. Najpopularniejszą metodyką zarządzania projektami jest PRINCE2. Jednak często projekty formalnie prowadzone wg metodyki PRINCE2, faktycznie są kierowane bardzo chaotycznie, metodą „gaszenia pożarów”, a dokumentację PRINCE2 tworzy się w nich jedynie aby zadośćuczynić formalnym procedurom. Uczestnicy szkolenia poznają podstawy metodyki PRINCE2 i nauczą się, jak w praktyce efektywnie korzystać z niej, uwzględniając specyfikę projektów informatycznych i unikając zbędnej biurokracji.

Kurs jest przeznaczony dla:

 • początkujących i przyszłych kierowników projektów,
 • kierowników projektów chcących uporządkować wiedzę z zakresu zarządzania projektami,
 • kierowników funkcyjnych,
 • członków zespołów projektowych.

Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni:

 • wiedzieć czym jest projekt, jaki jest jego cykl życia i rola w organizacji,
 • znać podstawowe pojęcia metodyki PRINCE2,
 • umieć efektywnie wykorzystać elementy metodyki PRINCE2 w praktyce do zarządzania projektem informatycznym.

Kurs trwa 2 dni.

Forma prowadzenia zajęć: wykład połączony z dyskusją, ćwiczenia indywidualne i w grupach, pytania i odpowiedzi podsumowujące najważniejsze zagadnienia.

Program kursu:

Dzień 1.

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami.
 2. Wprowadzenie do metodyki PRINCE2.
 3. Pryncypia PRINCE2 i ich praktyczna realizacja.
 4. Organizacja zarządzania projektem.
 5. Przygotowanie i inicjowanie projektu.
 6. Planowanie oparte na produktach.

Dzień 2.

 1. Bieżące zarządzanie projektem (sterowanie etapami, zarządzanie dostarczaniem produktów).
 2. Zarządzanie jakością.
 3. Zarządzanie ryzykiem.
 4. Zarządzanie zmianą.
 5. Zamykanie projektu.