• Dowiedz się, jak zebrać wymagania na system informatyczny i stworzyć profesjonalną specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wymaganą przez  prawo zamówień publicznych.
 • Poznaj możliwe tryby prowadzenia zamówień publicznych i dowiedz się, które z nich najlepiej sprawdzają się w projektach informatycznych.
 • Precyzyjnie zdefiniuj zakres projektu, minimalizując w ten sposób ryzyko nieterminowego wdrożenia systemu.
 • Miej realny wpływ na przebieg projektu i sposób rozwiązywania problemów projektowych.
 • Bądź postrzegany przez wykonawcę systemu jako równorzędny partner.
 • Zobacz jak wdrażać systemy spełniające Twoje oczekiwania, w przewidzianym budżecie i na czas.

Zamówienie systemu informatycznego "szytego na miarę" oznacza konieczność zebrania wymagań na system, przedstawienia ich w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a następnie zarządzania projektem wspólnie z wyłonionym dostawcą.  Są to zadania wymagające sporej wiedzy, doświadczenia i znajomości prawa zamówień publicznych oraz zasad rządzących branżą IT. Sama znajomość metodyk zarządzania projektami jest niezbędną podstawą, jednak z reguły jest niewystarczająca. Uczestnicy szkolenia "Wdrażanie systemów IT w jednostkach publicznych" dowiedzą się, jak przeprowadzić instytucję przez wdrożenie systemu IT oraz jak radzić sobie z problemami pojawiającymi się w czasie trwania projektów informatycznych.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie przetargów publicznych na systemy IT,
 • kierowników i koordynatorów projektów w jednostkach publicznych zamawiających systemy IT.

Szkolenie trwa 3 dni.

Charakter szkolenia: Zajęcia prowadzone w kameralnej grupie (maksymalnie 15 osób). Większość czasu będzie poświęcona na praktyczne ćwiczenia i zajęcia warsztatowe.

Program szkolenia

Dzień 1: wybór dostawcy systemu

 1. Wprowadzenie: specyfika projektów informatycznych.
 2. Przegląd prawa zamówień publicznych pod kątem zamawiania systemów IT.
 3. Zbieranie wymagań na systemy IT.
 4. Dokumentowanie wymagań na systemy IT.
 5. Tworzenie SIWZ.
 6. Proces oceny ofert i wyboru najlepszej oferty.

Dzień 2: zarządzanie projektem

 1. Przegląd zagadnień związanych z zarządzaniem projektami i metodyk zarządzania projektami.
 2. Struktura organizacyjna projektu, kontakty z wykonawcą.
 3. Zarządzanie zmianą.
 4. Odbiór dokumentacji analitycznej i projektowej.
 5. Testy funkcjonalne i wydajnościowe systemu.
 6. Odbiór systemu.
 7. Utrzymanie systemu.

Dzień 3: analiza systemów IT

 1. Uczestnictwo w pracach analityczno-projektowych prowadzonych przez wykonawcę.
 2. Przegląd najczęściej stosowanych standardów analitycznych.
 3. Modelowanie procesów biznesowych w języku BPMN.
 4. Modelowanie funkcjonalności systemu przy pomocy przypadków użycia.
 5. Tworzenie obiektowego modelu dziedziny przy pomocy diagramów klas.

Wykładowcy

Szymon Zioło - analityk biznesowy i systemowy z ponaddziesięcioletnim doświadczeniem nabytym podczas pracy w wiodących firmach informatycznych. Uczestniczył w roli analityka, głównego analityka oraz kierownika projektów w projektach IT w branżach: wydawniczej, ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej. Autor oferty szkoleniowej firmy RedPill.

Bartosz Szkudlarek od ponad 10 lat bierze udział w realizacji wysokobudżetowych projektów informatycznych. Jego kompetencje zawodowe koncentrują się wokół organizacji procesu produkcji oprogramowania. Ma bogate doświadczenie technologiczne. W trakcie swojej pracy zawodowej miał okazję wcielić się we wszystkie role projektowe  od projektanta i programisty po głównego architekta i kierownika produkcji.