Java Enterprise Edition

ścieżka szkoleniowa

Proponowana ściezka szkoleniowa

Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) to przemysłowy standard tworzenia przenośnych, skalowalnych i bezpiecznych aplikacji serwerowych. Jest on powszechnie stosowany w profesjonalnych przedsięwzięciach informatycznych. Jednocześnie istnieje wiele otwartych technologii rozszerzających i ułatwiających prawidłowe stosowanie elementów Java EE w praktyce. Na naszych kursach przedstawiamy najważniejsze specyfikacje wchodzące w skład lub uzupełniające Java EE oraz uczymy jak przy ich pomocy konstruować efektywne aplikacje wielowarstwowe. Kursy obejmują również wiedzę teoretyczną wiążącą się z omawianym materiałem. 

Java jest obecnie jednym z najpopularniejszych języków programowania. Szkolenie obejmuje podstawy programowania obiektowego, składnię języka Java oraz podstawowe biblioteki języka.

Kurs obejmuje dwa podstawowe składniki standardu Java EE przeznaczone do programowania aplikacji internetowych, czyli serwlety (Java Servlet) oraz strony JSP (JavaServer Pages).

Uczestnicy kursu nauczą się tworzyć aplikacje internetowe przy pomocy technologii Java Server Faces (JSF).

Kurs obejmuje dwa najważniejsze składniki Java EE przeznaczone do programowania logiki biznesowej czyli komponenty warstwy pośredniej Enterprise Java Beans (EJB) oraz encje Java Persistence API (JPA).