Trudno sobie wyobrazić pracę analityka czy projektanta bez użycia specjalizowanego oprogramowania do modelowania czy implementacji (np. Enterprise Architect, MagicDraw, Eclipse). Nauka obsługi takiego narzędzia nie jest jednak podstawowym celem naszych szkoleń. Wychodzimy z założenia, że obsługi programu do modelowania każdy uczestnik jest w stanie nauczyć się sam w trakcie codziennej pracy. Podczas ćwiczeń skupiamy się nad merytoryczną istotą zagadnień, a nie nad tym, jak narysować pewne elementy diagramu w tym czy innym narzędziu. Ćwiczenia z modelowania najczęściej wykonujemy przy użyciu kartek i długopisów oraz tablicy i flamastrów.

Zobacz także artykuł "Jak (się) uczyć języka UML".