Aby efektywnie prowadzić analizę, trzeba znać odpowiednie techniki i notacje analityczne (UML, BPMN, XML Schema i inne). Jednak poświęcanie szkolenia na szczegółową naukę notacji uważamy za nieporozumienie. 80% zadań analitycznych można wykonać korzystając z 20% notacji. Dlatego na naszych szkoleniach nie skupiamy się na omawianiu znaczenia dziesiątków symboli graficznych i setek ich atrybutów, lecz analizujemy konkretne problemy spotykane w codziennej pracy analityków i projektantów oraz ćwiczymy i omawiamy sposoby ich rozwiązania. Oczywiście poznajemy także notację (szczególnie na kursach podstawowych), ale jest ona jedynie środkiem do celu, a nie celem samym w sobie.

Zobacz także artykuł "Jak (się) uczyć języka UML".