XML Schema jest przemysłowym standardem pozwalającym na precyzyjne definiowanie struktury dokumentów XML. Trudno sobie wyobrazić posługiwanie się bardziej skomplikowanymi dokumentami XML bez zdefiniowania dla nich schematu XML Schema. Uczestnicy kursu poznają możliwości standardu XML Schema i sposoby posługiwania się schematami oraz uczą się tworzyć własne schematy.

Kurs jest przeznaczony dla:

 • analityków i projektantów systemów informatycznych,
 • programistów wykorzystujących XML w swoich aplikacjach,
 • osób zajmujących się zarządzaniem informacją, publikacjami elektronicznymi lub integracją aplikacji.

Umiejętności wymagane przed odbyciem kursu:

 • ogólna znajomość zagadnień związanych z XML-em, orientacja w standardach pokrewnych i zastosowaniach XML-a,
 • zalecane wcześniejsze uczestnictwo w kursie "Podstawy XML-a".

Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni:

 • znać siłę wyrazu i możliwości standardu XML Schema,
 • umieć tworzyć schematy XML Schema dla typowych zastosowań,
 • orientować się w alternatywnych technikach tworzenia schematów, ich możliwościach i ograniczeniach.

Kurs trwa 2 dni.

Forma prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia. Większość czasu zajęć jest poświęcona na wykonywanie ćwiczeń i wspólne ich omawianie. Uczestnicy są aktywnie zaangażowani w przebieg zajęć.

Program kursu:

Dzień 1.

 1. Wprowadzenie do XML Schema.
 2. Modelowanie struktury dokumentów XML.
 3. Przestrzenie nazw.

Dzień 2.

 1. Typy w XML Schema.
 2. Ograniczenia integralności.
 3. Grupy zamienne.
 4. Przegląd innych mechanizmów XML Schema.
 5. Przegląd alternatywnych technik tworzenia schematów.

Altova Training PartnerNa szkoleniu korzystamy z edytora XMLSpy firmy Altova.