Enterprise Architect jest jednym z najbardziej znanych i najczęściej wykorzystywanych narzędzi do modelowania w języku UML i nie tylko. Jednak efektywna praca w tym narzędziu, szczególnie w większym zespole, wymaga – poza samą znajomością narzędzia – także dobrej organizacji pracy i właściwej konfiguracji środowiska. Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe techniki pracy w Enterprise Architect, uczą się prawidłowo zorganizować i utrzymywać strukturę modelu oraz generować dokumentację projektową. Poznają także zasady pracy grupowej w różnych konfiguracjach środowiska Enterprise Architect.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • kierowników projektów informatycznych, analityków i projektantów,
 • osób zarządzających środowiskiem Enterprise Architect wykorzystywanym w projektach informatycznych,
 • osób wykorzystujących Enterprise Architect do modelowania.

Umiejętności wymagane przed odbyciem szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni:

 • umieć wykorzystać narzędzie Enterprise Architect w codziennej pracy,
 • znać techniki pracy grupowej w Enterprise Architect i umieć je wykorzystać w różnych środowiskach.

Szkolenie trwa 2 dni.

Forma prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia przy komputerach. Większość czasu zajęć jest poświęcona na wykonywanie ćwiczeń i wspólne ich omawianie. Uczestnicy są aktywnie zaangażowani w przebieg zajęć.

Program szkolenia:

Dzień 1.

 1. Podstawowe zasady pracy w Enterprise Architect.
 2. Zarządzanie modelem.
 3. Generowanie dokumentacji.

Dzień 2.

 1. Podstawy pracy grupowej.
 2. Wersjonowanie i kontrola dostępu.
 3. Wersjonowanie i praca grupowa z wykorzystaniem SVN.
 4. Środowiska pracy grupowej.