Kurs obejmuje dwa podstawowe składniki standardu Java EE przeznaczone do programowania aplikacji internetowych, czyli serwlety (Java Servlet) oraz strony JSP (JavaServer Pages).

Kurs wzbogacony jest o wiedzę teoretyczną wiążącą się z tworzeniem aplikacji internetowych.

Kurs jest przeznaczony dla:

 • programistów aplikacji internetowych.

Umiejętności wymagane przed odbyciem kursu:

Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni:

 • umieć tworzyć aplikacje internetowe przy pomocy technologii Java Servlet i JavaServer Pages,
 • nabyć praktyczne umiejętności tworzenia interfejs użytkownika dostępnego przez WWW,
 • znać problemy wiążące się z tworzeniem aplikacji WWW oraz ich typowe rozwiązania.

Kurs trwa 2 dni.

Forma prowadzenia zajęć: wykłady i ćwiczenia. Podczas zajęć prezentowane jest wiele praktycznych przykładów, które są testowane i rozszerzane przez uczestników kursu. Dzięki temu są oni aktywnie angażowani w przebieg zajęć.

Program kursu:

Dzień 1.

 1. Wprowadzenie do tworzenia aplikacji WWW.
 2. Java Servlets, sesja, środowisko wielowątkowe.
 3. JavaServer Pages (JSP), korzystanie z JavaBeans.

Dzień 2.

 1. Wzorzec Obserwator, listenery i filtry.
 2. Bezpieczeństwo aplikacji WWW.
 3. JSP Expression Language (JSP EL).
 4. Najważniejsze biblioteki znaczników.