Platforma ePUAP udostępnia instytucjom publicznym Środowisko Budowy Aplikacji (ŚBA), przy pomocy którego można budować proste usługi. Głównym składnikiem ŚBA jest wizualny edytor formularzy. Uczestnicy szkolenia uczą sie efektywnie korzystać z ŚBA oraz budować przy jego pomocy proste usługi.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • osób odpowiedzialnych za wdrażanie e-usług w instytucjach publicznych,
 • osób, które tworzą lub będą tworzyły e-usługi na platformie ePUAP.

Umiejętności wymagane przed odbyciem kursu:

 • orientacja w standardach związanych z Internetem (HTML, CSS),
 • zalecane wcześniejsze uczestnictwo w szkoleniu "Wprowadzenie do ePUAP2".

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni:

 • umieć sprawnie korzystać ze Środowiska Budowy Aplikacji,
 • umieć budować i publikować proste usługi na platformie ePUAP,
 • potrafić korzystać z wizualnego edytora formularzy ePUAP.

Szkolenie trwa 2 dni.

Forma prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia. Większość czasu zajęć jest poświęcona na wykonywanie ćwiczeń i wspólne ich omawianie. Uczestnicy są aktywnie zaangażowani w przebieg zajęć. 

Program szkolenia:

Dzień 1.

 1. Wprowadzenie do zasad budowy usług ePUAP: wzory dokumentów, formularze.
 2. Wprowadzenie do technologii budowy usług ePUAP: XML, XML Schema, XSLT, XForms, XPath.
 3. Tworzenie formularza wraz z wzorem dokumentu.
 4. Praca w wizualnym edytorze formularzy.
 5. Testowanie i publikowanie usługi.

Dzień 2.

 1. Konfigurowanie poszczególnych rodzajów pól.
 2. Dodawanie logiki i elementów interaktywnych do formularza.
 3. Wykorzystanie sekcji powtarzalnych i warunkowych. 
 4. Automatyczne wstawianie danych nadawcy.
 5. Konfiguracja pól adresowych.