XSL (Extensible Stylesheet Language) to język, w którym definiuje się przekształcenia dokumentów XML - najczęściej (choć niekoniecznie) do formatu HTML. Uczestnicy kursu poznają zasady działania przekształceń XSL i tworzą własne transformacje i wizualizacje dokumentów.

Kurs jest przeznaczony dla:

 • projektantów i programistów systemów informatycznych,
 • projektantów i programistów aplikacji i witryn internetowych,
 • specjalistów IT zajmujących się przetwarzaniem, wymianą i wizualizacją danych.

Umiejętności wymagane przed odbyciem kursu:

 • ogólna znajomość zagadnień związanych z XML-em, orientacja w standardach pokrewnych i zastosowaniach XML-a,
 • orientacja w standardach związanych z Internetem (HTML, CSS, HTTP),
 • zalecane wcześniejsze uczestnictwo w kursach "Podstawy XML-a" i "Modelowanie schematów XML Schema".

Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni:

 • rozumieć przeznaczenie i zastosowania języka XSL,
 • umieć tworzyć proste arkusze stylów przekształcające dokumenty XML do formatu HTML oraz proste transformacje dokumentów XML,
 • znać i umieć stosować konstrukcje składniowe XSLT,
 • znać specyfikę i zastosowania języka XSL:FO,
 • orientować się w dostępnych narzędziach wspierających XSL.

Kurs trwa 2 dni.

Forma prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia. Większość czasu zajęć jest poświęcona na wykonywanie ćwiczeń i wspólne ich omawianie. Uczestnicy są aktywnie zaangażowani w przebieg zajęć.

Program kursu:

Dzień 1. 

 1. Części składowe XSL i ich przeznaczenie. 
 2. Model danych XSL.
 3. Podstawowe konstrukcje XSLT.
 4. Język XPath.

Dzień 2.

 1. Zaawansowane konstrukcje XSLT: kontrola przepływu sterowania, pętle, sortowanie, tryby przetwarzania i inne.
 2. XSL 2.0 - przegląd możliwości.
 3. Język opisu formatowania XSL:FO.
 4. Narzędzia wspierające XSL.

Altova Training PartnerNa szkoleniu korzystamy z edytora XMLSpy firmy Altova.