Dokumenty XML mozna wykorzystywać i przetwarzać w programach napisanych praktycznie w dowolnym języku programowania. Najczęściej jednak robi się to w Javie. Celem kursu jest praktyczne poznanie technik przetwarzania dokumentów XML w programach w języku Java oraz korzyści jakie te techniki dają. Uczestnicy kursu poznają standardy SAX i DOM, technikę przetwarzania strumieniowego oraz reprezentowania dokumentów XML jako obiektów Javy.

Kurs jest przeznaczony dla:

 • projektantów i programistów systemów informatycznych,
 • projektantów i programistów aplikacji i witryn internetowych,
 • specjalistów IT zajmujących się wymianą danych i integracją aplikacji.

Umiejętności wymagane przed odbyciem kursu:

Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni:

 • rozumieć korzyści wynikające ze stosowania parserów XML,
 • znać różnice między parserami walidującymi a niewalidującymi, oraz między interfejsami DOM, SAX i techniką przetwarzania strumieniowego,
 • umieć korzystać z dokumentów XML we własnych aplikacjach przy pomocy parserów,
 • rozumieć ideę reprezentacji dokumentów XML w postaci obiektów Javy oraz umieć ją wykorzystać w praktyce.

Kurs trwa 3 dni.

Forma prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia. Większość czasu zajęć jest poświęcona na wykonywanie ćwiczeń i wspólne ich omawianie. Uczestnicy są aktywnie zaangażowani w przebieg zajęć.

Program kursu:

Dzień 1.

 1. DOM – obiektowy, generyczny model dostępu do dokumentów XML.
 2. Parsery walidujące i niewalidujące; wykorzystanie XML Schema w aplikacjach.
 3. Wsparcie dla przestrzeni nazw w aplikacjach.
 4. Wykorzystanie XPath i XSLT we własnych aplikacjach.

Dzień 2.

 1. JAXB - reprezentacja dokumentów XML w postaci obiektów Javy.
 2. Tworzenie klas w oparciu o istniejący schemat i wykorzystywanie JAXB w aplikacji.
 3. Adnotacje JAXB.

Dzień 3.

 1. SAX - zdarzeniowy model dostępu do dokumentów XML.
 2. Filtry SAX i ich wykorzystanie do modyfikacji dokumentów XML w locie.
 3. StAX - strumieniowy odczyt dokumentów XML.