Celem kursu jest zapoznanie uczestników z popularnym w zastosowaniach informatycznych językiem XML, standardami pokrewnymi oraz zastosowaniami biznesowymi tej technologii. Kurs ma charakter przeglądu standardów, zastosowań i narzędzi.

Kurs jest przeznaczony dla:

 • kadry kierowniczej odpowiedzialnej za organizację i przebieg przedsięwzięć informatycznych,
 • kierowników projektów informatycznych,
 • analityków i projektantów systemów informatycznych,
 • osób zajmujących się zarządzaniem informacją, publikacjami elektronicznymi lub integracją aplikacji.

Umiejętności wymagane przed odbyciem kursu:

 • orientacja w standardach związanych z Internetem,
 • elementarna wiedza o budowie, architekturze i sposobach komunikacji współczesnych aplikacji i systemów informatycznych.

Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni:

 • rozumieć koncepcje języka XML i standardów z nim związanych,
 • orientować się w dostępnych na rynku narzędziach i potencjalnych zastosowaniach biznesowych XML-a,
 • umieć podejmować decyzje o wykorzystaniu XML-a i wyborze narzędzi go wspierających w konkretnych projektach informatycznych.

Kurs trwa 1 dzień.

Forma prowadzenia zajęć: wykłady ilustrowane przykładami, dyskusja. Uczestnicy są aktywnie zaangażowani w przebieg zajęć.

Program kursu:

 1. XML - historia i dzień dzisiejszy.
 2. Przegląd standardów i narzędzi związanych z XML-em.
 3. Zastosowania XML-a związane z zarządzaniem, przetwarzaniem i publikowaniem dokumentów.
 4. Zastosowania XML-a w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji.
 5. XML a bazy danych.
 6. Wykorzystanie XML-a we własnych aplikacjach - przegląd standardów i narzędzi.