Obiektowy model dziedziny biznesowej (model klas) jest najważniejszym, centralnym punktem analizy systemu informatycznego i podstawą projektu technicznego. Wysiłek i uwaga poświęcona na jego dobre przygotowanie nie są nigdy zmarnowane. Trzeba jednak przyznać, że tworzenie poprawnych i eleganckich modeli dziedziny wymaga sporego doświadczenia i przygotowania. Dlatego poświęcamy temu zagadnieniu cały trzydniowy kurs. Jego uczestnicy na praktycznych, z życia wziętych przykładach poznają zasady tworzenia obiektowego modelu dziedziny, stosują zaawansowane wzorce analityczne oraz analizują przydatnośc różnych technik modelowania.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • analityków i projektantów tworzących diagramy klas w języku UML, którzy chcą poznać zaawansowane techniki modelowania dziedziny biznesowej,
 • specjalistów biznesowych, którzy chcą samodzielnie modelować dziedzinę biznesową, tworząc profesjonalne diagramy klas.

Umiejętności wymagane przed odbyciem szkolenia:

 • znajomość notacji UML w zakresie diagramów klas,
 • zalecane wcześniejsze uczestnictwo w szkoleniu "Modelowanie w języku UML".

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni:

 • znać i potrafić wykorzystywać zaawansowane techniki analityczne stosowane podczas tworzenia modelu dziedziny,
 • umieć uzywać notacji diagramów klas ze świadomością konsekwencji zastosowania poszczególnych wzorców i technik,
 • umieć zastosować właściwe rozwiązania w różnych sytuacjach projektowych.

Szkolenie trwa 3 dni.

Forma prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia. Większość czasu zajęć jest poświęcona na wykonywanie ćwiczeń i wspólne ich omawianie. Uczestnicy są aktywnie zaangażowani w przebieg zajęć. Szkolenie jest prowadzone bez wykorzystania komputerów, a uczestnicy modelują na papierze oraz na tablicy. Pozwala to uczestnikom skupić się na istocie modelowania, a nie na obsłudze narzędzia. Osobom pragnącym nabyć umiejętności modelowania w Enterprise Architect, polecamy udział w szkoleniu "Modelowanie w Enterprise Architect".

Program szkolenia:

Dzień 1.

 1. Analiza obiektowa i diagramy klas - wprowadzenie.
 2. Dziedziczenie.
 3. Modelowanie ról.

Dzień 2.

 1. Globalne rejestry obiektów.
 2. Modelowanie dokumentów.
 3. Modelowanie historii obiektów.

Dzień 3.

 1. Modelowanie systemów rozszerzalnych i konfigurowalnych.
 2. Zaawansowana notacja diagramów klas.
 3. Modelowanie ograniczeń w języku OCL.