BPMN (Business Process Model and Notation) to zdobywający coraz wiekszą popularność graficzny język modelowania procesów biznesowych. Uczestnicy szkolenia poznają rodzaje diagramów BPMN oraz zasady ich tworzenia. Podczas praktycznych ćwiczeń uczestnicy tworzą diagramy BPMN oraz uczą się stosować sprawdzone wzorce i dobre praktyki w celu poprawnego odzwierciedlania na diagramach rzeczywistości biznesowej.

Kurs jest przeznaczony dla:

 • kierowników projektów informatycznych, analityków i projektantów,
 • kadry zarządzającej i właścicieli procesów biznesowych, chcących formalnie dokumentować przebieg procesów,
 • osób, które chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę o modelowaniu w języku BPMN.

Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni:

 • znać zasady podejścia procesowego i rozumieć rolę procesów biznesowych w organmizacji,
 • umieć czytać diagramy w języku BPMN,
 • umieć tworzyć diagramy w języku BPMN.

Kurs trwa 3 dni.

Forma prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia. Większość czasu zajęć jest poświęcona na wykonywanie ćwiczeń i wspólne ich omawianie. Uczestnicy są aktywnie zaangażowani w przebieg zajęć.

Program kursu:

Dzień 1.

 1. Zarządzanie procesami biznesowymi - wprowadzenie.
 2. Techniki analizy i modelowania procesów biznesowych.
 3. Podstawowa notacja BPMN: czynności, bramki, zdarzenia.

Dzień 2.

 1. Diagramy współpracy, wymiana komunikatów.
 2. Podprocesy.
 3. Transakcje.

Dzień 3.

 1. Obsługa sytuacji wyjątkowych w procesach.
 2. Diagramy choreografii.
 3. Diagramy konwersacji.