Uczestnicy kursu nauczą się tworzyć aplikacje internetowe przy pomocy technologii Java Server Faces (JSF).

JSF jest główną częścią standardu Java EE przeznaczoną do tworzenia aplikacji internetowych. Umożliwia składanie interfejsu użytkownika z konfigurowalnych i nadających się do ponownego użycia komponentów. Dzięki temu, podobnie jak ma to miejsce przy budowaniu interfejsu użytkownika dla aplikacji biurkowych, aplikacja JSF może być przy pomocy specjalnych narzędzi tworzona metodą przeciągnij i upuść. Kurs wzbogacony jest o prezentację takich narzędzi oraz o wiedzę teoretyczną wiążącą się z tworzeniem aplikacji internetowych.

Kurs jest przeznaczony dla:

 • programistów aplikacji internetowych.

Umiejętności wymagane przed odbyciem kursu:

Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni:

 • umieć tworzyć aplikacje internetowe przy pomocy technologii Java Server Faces,
 • nabyć praktyczne umiejętności tworzenia interfejs użytkownika dostępnego przez WWW,
 • znać problemy wiążące się z tworzeniem aplikacji WWW oraz ich typowe rozwiązania.

Kurs trwa 2 dni.

Forma prowadzenia zajęć: wykłady i ćwiczenia. Podczas zajęć prezentowane jest wiele praktycznych przykładów, które są testowane i rozszerzane przez uczestników kursu. Dzięki temu są oni aktywnie angażowani w przebieg zajęć.

Program kursu:

Dzień 1.

 • Wprowadzenie do JSF.
 • Nawigacja między stronami.
 • Konwersja i walidacja.
 • Lokalizacja.
 • Komunikacja z bazą danych.
 • Prezentacja narzędzi, np. środowiska Netbeans lub Oracle JDeveloper

Dzień 2.

 • Składanie interfejsu z gotowych komponentów.
 • Etapy obsługi żądania.
 • Najważniejsze biblioteki.
 • AJAX w JSF.
 • Szablony stron.