Możliwości Środowiska Budowy Aplikacji (ŚBA) będącego częścią platformy ePUAP są mocno ograniczone. Wbudowany edytor formularzy można wykorzystać jedynie do tworzenia prostych usług. ŚBA nie pozwala wykorzystać pełni możliwości, jakie oferują technologie XForms, XML Schema i XSL, a niekiedy wręcz generuje niepoprawny kod. Dlatego bardziej zaawansowane, profesjonalne formularze trzeba tworzyć poza ŚBA.

Uczestnicy szkolenia poznają technologie, w oparciu o które buduje się usługi ePUAP (XML Schema, XForms, XSL) i uczą się tworzyć usługi bez wykorzystania Środowiska Budowy Aplikacji.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • osób, które tworzą lub będą tworzyły e-usługi na platformie ePUAP.

Umiejętności wymagane przed odbyciem kursu:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni:

 • znać technologie, w oparciu o które buduje się usługi ePUAP (XML Schema, XForms, XSL),
 • umieć tworzyć usługi na platformie ePUAP bez wykorzystania Środowiska Budowy Aplikacji.

Szkolenie trwa 4 dni.

Forma prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia. Większość czasu zajęć jest poświęcona na wykonywanie ćwiczeń i wspólne ich omawianie. Uczestnicy są aktywnie zaangażowani w przebieg zajęć. 

Program szkolenia:

Dzień 1.

 1. Wprowadzenie do zasad budowy usług ePUAP: wzory dokumentów, formularze.
 2. Wprowadzenie do technologii budowy usług ePUAP: XML, XML Schema, XSLT, XForms.
 3. Podstawy XML Schema.
 4. Tworzenie schematów dla formularzy ePUAP.

Dzień 2.

 1. Podstawy XForms.
 2. Tworzenie modelu, wiązanie pól ze schematem.
 3. Tworzenie formularza, konfigurowanie pól.
 4. Pola wyświetlane warunkowo.

Dzień 3.

 1. Sekcje powtarzalne.
 2. Obsługa zdarzeń, akcje.
 3. Interaktywne elementy formularza.
 4. Praktyczne wskazówki i podpowiedzi odnośnie możliwości XForms.

 Dzień 4.

 1. Podstawy transformacji XSLT. Model danych XSLT.
 2. Generowanie wizualizacji dokumentu XML.
 3. Kontrola przepływu sterowania w transformacjach XSLT: przetwarzanie warunkowe, pętle, itp.