ePUAP jest systemem stosunkowo skomplikowanym, opartym na specyficznej logice i aparacie pojęciowym. Uczestnicy szkolenia poznają zasady korzystania z platformy ePUAP przede wszystkim z punktu widzenia instytucji publicznej oraz uczą się sprawnie korzystać z funkcjonalności ePUAP. Ponadto szkolenie wprowadza uczestników w tematykę tworzenia i publikowania własnych usług na platformie ePUAP.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • kierowników projektów wdrożenia e-usług na platformie ePUAP,
 • osób odpowiedzialnych za administrację i obsługę ePUAP w instytucjach publicznych,
 • osób, które tworzą lub będą tworzyły e-usługi na platformie ePUAP.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni:

 • znać aparat pojęciowy i logikę działania platformy ePUAP,
 • potrafić sprawnie i efektywnie poruszać się po platformie ePUAP,
 • potrafić administrować platformą ePUAP,
 • znać zasady tworzenia własnych usług na platformie ePUAP.

Szkolenie trwa 1 dzień.

Forma prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia. Większość czasu zajęć jest poświęcona na wykonywanie ćwiczeń i wspólne ich omawianie. Uczestnicy są aktywnie zaangażowani w przebieg zajęć. 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do platformy ePUAP: podstawy prawne, założenia, architektura, podstawowy aparat pojęciowy.
 2. Zakładanie i konfiguracja konta podmiotu publicznego.
 3. Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami.
 4. Wysyłanie i odbieranie pism.
 5. Wprowadzenie do budowy usług na platformie ePUAP: usługi, wzory dokumentów i formularze.