Zlecając wykonanie systemu informatycznego lub przystępując do jego realizacji we własnym zakresie, trzeba zdefiniować wymagania, jakie ten system ma spełniać. Wymagania muszą być zdefiniowane precyzyjnie, a przede wszystkim muszą być kompletne. Przekroczenie ram czasowych i budżetowych projektu jest najczęściej spowodowane właśnie nieprecyzyjnymi lub niekompletnymi wymaganiami, które w fazie wdrożenia stanowią uciążliwy balast.

Do profesjonalnego definiowania wymagań potrzebna jest specjalistyczna wiedza biznesowa z dziedziny, którą będzie wspierał system. Nie mniej potrzebna jest intuicja i doświadczenie informatyczne, podpowiadające, że sprawy traktowane przez specjalistę biznesowego jako "oczywiste" mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłego systemu.

Od lat pracujemy w projektach informatycznych po stronie dostawców. Wiemy doskonale, jakie informacje są kluczowe z punktu widzenia wykonawcy systemu. Dlatego oferujemy przeprowadzenie analizy biznesowej i stworzenie profesjonalnej specyfikacji wymagań, którą można przekazać wykonawcy.

Instytucjom organizującym przetargi na wdrożenie systemów informatycznych oferujemy przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) precyzyjnie definiującej wymagania stawiane systemowi.