Niewielkie firmy informatyczne oraz organizacje wdrażające systemy we własnym zakresie często prowadzą prace projektowe w sposób niesformalizowany, podejmując działania ad-hoc. Tymczasem większy projekt informatyczny nie sposób jest prowadzić "na wyczucie", bez wytycznych i wskazówek tworzących proces produkcji oprogramowania. Dlatego oferujemy naszym klientom wsparcie przy definiowaniu sformalizowanego procesu produkcji oprogramowania i jego wdrażaniu.

Wiemy jednak i o tym, że formalne procedury mają działanie "odmóżdżające" - prowokują wiele osób do ślepego podążania za procedurą, nawet gdy jest to wbrew logice. Dlatego zawsze namawiamy naszych klientów, żeby ponad treść proceduty stawiali zdrowy rozsądek, i żeby traktowali proces produkcji oprogramowania jako luźny zbiór wytycznych, które można i należy dostosowywać do zmieniających się okoliczności.