Stworzenie modelu procesów biznesowych powinno być - szczególnie w dużym projekcie - pierwszym zadaniem analitycznym. Wprawdzie model procesów ma niewielkie przełożenie na kształt przyszłego systemu (dopiero kolejne etapy analizy definiują funkajonalność systemu), ale stanowi niezastąpiony punkt wyjścia do dalszych prac projektowych. Trudno przecież projektować system wspierający pewną działalność biznesową, nie wiedząc, jak jest ona prowadzona obecnie, gdy systemu jeszcze nie ma.

Oferujemy przeprowadzenie analizy procesów biznesowych w organizacji klienta i stworzenie modelu tych procesów przy wykorzystaniu jednej z metodyk:

  • UML,
  • BPMN,
  • Aris firmy IDS Scheer.

Dla firm tworzących modele procesów biznesowych we własnym zakresie oferujemy doradztwo oraz szkolenia.