Organizacje zlecające wykonanie systemów informatycznych dostawcom z reguły nie są w stanie zweryfikować poprawności analizy i projektu dostarczonego przez dostawcę. Uczestnikami projektu po stronie zamawiającego są bowiem specjaliści biznesowi, a nie informatycy. Tymczasem od ich jakości i zgodności z oczekiwaniami przyszłych użytkowników zależy powodzenie całego projektu. Dlatego oferujemy usługę polegającą na weryfikacji dokumentów analitycznych przekazanych przez dostawcę i ich konfrontacji z oczekiwaniami zamawiającego.

Firmy informatyczne oraz organizacje prowadzące projekty IT we własnym zakresie mogą wykorzystać audyt jako sposób na weryfikację poprawności analizy i projektu przez doświadczone osoby spoza zespołu projektowego, a tym samym na ograniczenie ryzyka związanego z potencjalnymi błędnymi decyzjami analityczno-projektowymi.