Etap analizy i projektowania jest kluczowy z punktu widzenia powodzenia projektu informatycznego. Błędy popełnione w tej fazie mają znacznie większą siłę "rażenia", niż błędy popełnione w trakcie implementacji, ponieważ rzutują na wszystkie kolejne etapy projektu - aż po wdrożenie i utrzymanie. Dlatego firmom produkującym systemy informatyczne dla klientów oraz prowadzącym projekty we własnym zakresie oferujemy wsparcie pozwalające na utrzymanie wysokiej jakości analizy i projektu:

Firmom dążącym do usystematyzowania sposobu prowadzenia projektów informatycznych oferujemy także doradztwo związane z wdrażaniem sformalizowanego procesu produkcji oprogramowania.