Firmy zamawiające wykonanie systemów informatycznych nie mają wiedzy i doświadczenia informatycznego, trudno jest im więc precyzyjnie zdefiniować wymagania i przekazać je swoim dostawcom. A jeśli dostawca otrzyma wymagania niejsane i niekompletne, to nie będzie w stanie poprawnie oszacować złożoności projektu i właściwie go wycenić.

Otrzymawszy dokumenty analityczne od dostawcy, pracownicy zamawiającego często nie są w stanie zweryfikować ich zgodności ze swoimi oczekiwaniami - dokumenty te są bowiem napisane trudnym językiem informatycznym i pełne diagramów. Dlatego tak wiele projektów zlecanych dostawcom kończy się po czasie i z przekroczonym budżetem.

Wiele lat pracowaliśmy w projektach informatycznych po stronie dostawców, prowadząc prace analityczne i projektowe wspólnie z klientami. Potrafimy zrozumieć oczekiwania biznesu i zapisać je w formie precyzyjnych i jednoznacznych wymagań. Wiemy, jakie informacje są kluczowe dla dostawców. Nie zapominamy o sprawach, które dla specjalistów biznesowych są "oczywiste", a przecież dostawca nie ma o nich pojęcia.

Firmon zamawiającym wykonanie systemów informatycznych oferujemy doradztwo w zakresie: