Wszystkie materiały znajdujące się na witrynie RedPill są chronione prawem autorskim.

Zamieszczając we własnych opracowaniach cytaty z materiałów znajdujących się na witrynie RedPill, prosimy o:

  • graficzne wyodrębnienie cytatu w treści opracowania (np. przy pomocy cudzysłowów lub wcięcia), 
  • jasne i czytelne podanie źródła cytatu wraz z odnośnikiem do strony RedPill. 

Komercyjne wykorzystanie materiałów w formie innej niż cytaty (w tym ich modyfikowanie, rozpowszechnianie, publikowanie i prezentowanie) jest zabronione bez zgody RedPill.